Volný čas

Tak jako
v rodinách tráví i děti umístěné v zařízení svůj volný čas různě.
Někdo odpočívá při čtení, někdo při ručních pracích, někdo preferuje aktivní
odpočinek ve formě sportovních aktivit. Některé děti navštěvují kroužky ve
školách, ale podporujeme také jejich chuť zabývat se uměním a docházení do ZUŠ.
Mnozí využívají pestrou nabídku aktivit nabízenou vychovateli v zařízení.

Při plánování
volnočasových aktivit dbáme mimo jiného na to, abychom rozvíjeli u dětí tzv.
"klíčové kompetence", tedy laicky řečeno dovedností, které jim pomohou začlenit
se do běžného života.

·      
Kompetence k učení, a to nejen při
přípravě na vyučování, ale například i při společenských hrách. Děti musí
pochopit, že učení v jakékoliv podobě je součástí celého našeho života.

·      
Kompetence k řešení problémů, která
umožňuje hledat a nacházet řešení běžných
i neobvyklých potíží. Přehráváme si modelové situace, vedeme řízené rozhovory,
docházíme k řešením a kompromisům.

·      
Kompetence komunikativní, která zahrnuje
veškeré komunikativní dovednosti od správné výslovnosti u nejmladších dětí až
po slušně vedenou konverzaci mezi dospělými klienty. Učíme se umění omluvy.

·      
Kompetence sociální a personální, při
jejímž dosažení umí klient kooperovat s druhými, naslouchat a přijmout
názor druhého, diskutovat. Pracuje na svém světonázoru a umí adekvátně
ohodnotit sám sebe.

·      
Kompetence občanské, kdy se učíme
respektovat názory ostatních, orientujeme se ve státním zřízení a udržujeme
politické povědomí. Máme přehled o významných dnech
a státních svátcích, ctíme kulturní tradice.

·      
Kompetence pracovní, kdy plníme
povinnosti stanovení Vnitřním řádem; pomáháme s úklidem, udržujeme pořádek
v osobních věcech.