Kdo jsme?

Jsme zařízení pro děti, které se ne vlastní vinou
ocitly ve svízelné životní situaci. Přicházejí k nám nejdříve ve věku 3
let, a mohou u nás zůstat po celou dobu svého studia (i vysokoškolského), a to
až do věku 26 let. Snažíme se dětem dopřát to, čeho se jim v rodině
nedostalo, a to zejména klidu, porozumění, jistoty. Pomáháme dětem stanovit si
životní priority, žebříček hodnot, a najít si své místo v životě. Vedeme
je k tomu, aby si dokázaly určit své životní cíle, a společně hledáme
cesty, jak jich dosáhnout. Pracujeme na tom, aby byli v životě co možná
nejúspěšnější, a aby byli dostatečně připravení na start do samostatného
života. Většina z nich se vídá se svou rodinou; nejsme jejich rodiče, ale
nabízíme alternativy; jsme jejich průvodci a rádci, překonáváme s nimi
jejich potíže a radujeme se s nimi z každého úspěchu. Pracujeme
v nepřetržitém provozu, a proto jsme tady pro ně neustále, bez ohledu na
denní či noční dobu, svátky či víkendy. O prázdninách podporujeme aktivity mimo
zařízení -dětské tábory, výjezdy zájmových kroužků, pobyty v rodinách.

Děti u nás žijí ve třech oddělených rodinných
skupinách, každá z nich má dvě "tety" či "strejdy". Je pravidlem, že
sourozenci, alespoň ze začátku, než si zvyknou a vytvoří si svůj okruh
kamarádů, sdílejí spolu prostory jedné skupiny, a je-li to možné, jeden pokoj.
Všechny děti jsou umístěny ve školských zařízeních ve škále od mateřských škol,
přes školy základní až ke středním a případně vysokým. Ti starší a zdatnější
dojíždějí autobusem, mladší sváží náš řidič. Snažíme se využívat nabídky
mimoškolních volnočasových zařízení a škol a podporovat děti
v nejrůznějších aktivitách. Přímo v našem zařízení se děti mohou
zapojit do několika zájmových kroužků. (viz záložka "Volný čas").

Stravujeme se společně, ale také si někdy dojedeme
na nákup, sami uvaříme a uklidíme po sobě. Učíme se hospodařit s penězi a
šetrně zacházet s osobními věcmi. Pracujeme na získávání dovedností
souvisejících s úplnou sebeobsluhou, od samostatného vykonávání hygieny až
po praní a věšení prádla. Pomáháme vytvářet prostředí pro rozvoj přirozených
sociálních vazeb, bdíme nad dobrými vztahy mezi sourozenci, a dáváme prostor
individualitě každého dítěte. Snažíme se napodobit fungování opravdové rodiny a
dát tak dětem dobrý základ pro budování rodiny vlastní.