Kontakty -vychovatelé

 

I.RS

Olga Tondrová
Mgr. Milan Macek
 

II.RS

Mgr. Jana Gargalíková
Bc. Jana Halamová
 

III.RS

Helena Blahovcová-Nastoupilová
Petra Eimannová
 
Bc. Jiří Derner
 

Noční vychovatelé

Irena Flídrová

Aneta Osikovská

Petra Mertlíková