Poděkování ZŠ SNP v Hradci Králové

 

Se Základní školou SNP z Hradce Králové udržujeme příjemné přátelství už docela dlouhou dobu.
V nekovidových dobách jsme se alespoň jednou či dvakrát do roka potkali, povyprávěli, společně si
zazpívali a třeba i něco málo pojedli. Žáci ze školy nám, společně se svými rodiči, také každoročně
pomáhají chystat vánoční dárky pro naše klienty. Letos nám velmi pomohli organizováním sbírky
zimního oblečení, kterou uspořádali, a díky níž si my můžeme dovolit uspořádat dětem o poznání
štědřejší Vánoce.

Moc jim děkujeme za přízeň a veškerou pomoc.