PEKLO ČERTOVINA

V neděli 20. října jsme společně s dětmi vyrazili do PEKLA. Ze Sedloňova jsme odjížděli v 8.30. Byli jsme rozděleny na dvě party. Partu „ hodných“ dětí doprovázel strejda Jirka a partu ještě „hodnějších“ dětí jsem doprovázela já - teta Iva a jedna moc důležitá osoba, bez které by to opravdu nešlo, teta Martina s dcerou. Cesta nám rychle ubíhala, svítilo sluníčko a v tranzitu bylo zvláštní ticho. Obava? Strach? Co bude v pekle? Asi po 90 minutách jsme byli na místě.

Nejprve jsme museli všichni projít pekelnou bránou, navštívili jsme Luciferovo doupě, Luciferovu kuchyň, Luciferovu pracovnu, seděli jsme v pekelné školní lavici a pozorně naslouchali vtipný výklad čertice – učitelky. Lucifer si vybral některé naše děti, aby je převážil na váze hříchů a divil se, že jsou děti „ čisté“ duše, že je v pekle nechce a nepotřebuje.

Na závěr jsme se vyfotili s Luciferem, rozloučili a odcházeli – všichni z Pekla. Cestou k autu jsme se ještě prošli pohádkovým lesem, který byl prosvícen sluncem. Tuto nádheru ještě umocňovaly krásně zbarvené stromy.

Všechny děti, včetně dospěláků, si to náramně užili. Počasí nám přálo, co víc si můžeme přát!

O PEKLE se nedá vyprávět, PEKLO se musí zažít!

                                                                                                                                                  Iva a Jirka