Návštěva Domu na půli cesty

Dnes, 10. 6., se skupina starších dětí vypravila na exkurzi do náchodského charitního „Domu na půli cesty“. Cílem bylo zjistit, jaké služby nabízí mladým lidem (od 18 do 26 let, tedy také lidem, kteří čerstvě odešli z péče dětského domova). Všechny důležité informace naše děti obdržely, podle odvahy jednotlivých návštěvníků byly zodpovězeny také rozličné (ovšem vždy užitečné) dotazy.
Upřímně děkujeme za vlídné přijetí a vzornou péči  Daně Benešové a Michalu Sirkovi. A jim i ostatním pracovníkům náchodského „Domu na půli cesty“ přejeme chuť a sílu v jejich obětavé práci.