Rybářský kroužek                    

Na domově začal rybářský kroužek pracovat v roce 2000. Děti se nejdříve staly členy rybářského kroužku při MO ČRS v Opočně, kde zdárně absolvovaly rybářské zkoušky. Byly činností velmi nadšené a začalo velké shánění veškerého nádobíčka. Na počátku byly na domově k dispozici pouze tři staré pruty pro tehdy 6 prvních členů.

Současnost...

V současné době je v kroužku aktivně zapojeno 12 dětí  ve věku od 9 do 20 let a dva další se hlásí. Každý rybář má díky našim kamarádům a sponzorům své vlastní nádobíčko.

 


Cílem rybářského kroužku je aktivně zaměstnat děti ve volném čase činností, která je baví, přináší jim stále nové poznatky, dobrodružství a zkušenosti, naučit je vnímat přírodu a prostředí kolem sebe, probudit v nich lásku k přírodě a také umožnit jim pobyt mimo domov, který dětem přináší poznání, že v dnešní době se dá také žít bez drog, násilí, krádeží, alkoholismu a jiných negativních projevů dnešní mládeže. 
                                                                        

 
Rybářský tábor 2010 a 2011

/album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/foto04-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/foto07-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/foto08-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/foto09-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/foto02-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2010-091-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2010-017-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2010-099-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2010-110-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2010-103-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybareni-castolovice-040-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybareni-castolovice-030-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2011-015-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2011-090-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2011-178-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2011-082-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2011-096-jpg/ /album/fotogalerie-rybarsky-krouzek1/rybarak-2011-356-jpg/