Kontakty -vychovatelé


I. rodinná skupina

Olga Tondrová

tondrova-ddsedlonov@centrum.cz  

Jakub Pavelec

pavelec-ddsedlonov@centrum.cz


II. rodinná skupina 

Mgr. Jana Gargalíková

gargalikovajana-ddsedlonov@centrum.cz

Bc. Jiří Derner

derner-ddsedlonov@centrum.cz


III. rodinná skupina

Mgr. Milan Macek

macek-ddsedlonov@centrum.cz    

Iva Petrová

petrova-ddsedlonov@centrum.cz


IV. rodinná skupina

Iva Dvořáková

dvorakova-ddsedlonov@centrum.cz

Stanislav Hurdálek 

hurdalek-ddsedlonov@centrum.cz