Kontakty -vychovatelé

 

I. rodinná skupina

Olga Tondrová

tondrova-ddsedlonov@centrum.cz

Mgr. Milan Macek

macek-ddsedlonov@centrum.cz    

 

II. rodinná skupina 

Mgr. Jana Gargalíková

gargalikovajana-ddsedlonov@centrum.cz

Iva Petrová

petrova-ddsedlonov@centrum.cz

 

 

III. rodinná skupina

Iva Dvořáková

dvorakova-ddsedlonov@centrum.cz

Stanislav Hurdálek 

hurdalek-ddsedlonov@centrum.cz