Rozpočet 2018


Rozpočet 2017

Schválený finanční plán Dětského  domova a školní jídelny, Sedloňov 153 na rok 2017:

Vlastní výnosy hlavní činnosti:  760.550,- Kč

Náklady hlavní činnosti: 13.409.384,-Kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Neinvestiční Příspěvky a dotace celkem  hlavní činnost: 12 648 834,- Kč


Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace , zřízené  Královehradeckým krajem, pro rok 2019-2020.