Dětský domov a školní jídelna Sedloňov

 

Představujeme Vám Dětský domov, který je regionálně umístěn do podhůří Orlických hor.

 

Náš domov pečuje o 33 dětí ve věku od 3 do 26 let, případně po dobu přípravy na budoucí povolání. V dětském domově žijí děti, které z vážných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Výhodou našeho domova je okouzlující krajina v každém ročním období, nevýhodou však odtržení od ekonomicky vyspělejšího vnitrozemí.

Jsme zařízení rozvíjející prvky rodinné výchovy do všech detailů tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na nelehký všední život dospělého člověka a samostatně ho zvládly.

Zřizovatelem domova je Královéhradecký kraj, který vzhledem ke svým ekonomickým možnostem poskytuje prostředky jen k zabezpečení nejnutnějších provozních výdajů. Pro zvládnutí všech svých cílů a úkolů musí nutně "Domov" spolupracovat s celou řadou nadací, společensky-prospěšných organizací a sponzorských firem, a samozřejmě hledá další ochotné podporovatele.

Náš domov se řídí rámcovým výchovným plánem.