Vodácký kroužek

 

 

V roce 2000 jsme s dětmi měly možnost vyzkoušet si sjetí řeky Úpy z Havlovic do Ratibořic na raftech. Děti tato činnost zaujala natolik, že jsme se rozhodly založit v našem zařízení vodácký kroužek. Náš první tábor probíhal na Rozkoši na vypůjčených lodích od ŠSK Bodlinka Dobruška - děti byly nadšeny.

Od té doby každý rok děti absolvují letní tábor a ve tříletých výukových cyklech se dětí učí.  První a druhý rok se učí především plavaní, ekologii, zdravovědu, orientaci v terénu, hledání v mapách, jízdních řádech a zásadám bezpečného chování a jednání. Dále sebeobslužné činnosti dětí (vaření, stanování…) a hlavně trénování vodáckých dovedností. A třetím rokem, když už zvládnou bez problémů slalom, sjezd i sprint - jsou všichni připraveni na "závěrečnou zkoušku" - sjíždění řeky.

Vodácký kroužek pořádá každé prázdniny letní tábor.

V současné době je ve vodáckém kroužku zapojeno osm dětí ve věku od 11 do 21 let.


Tato fotogalerie je prázdná.