Včelařský kroužek

 

Včelaření je jediný obor lidské činnosti, který přírodě více dává než odebírá a je jedním z nejstarších oborů, který přináší člověku v každé době prospěch.

Včela medonosná (Apis mellifera L., 1758) patří mezi blanokřídlý hmyz a je to jeden z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Původně žila jen v Evropě, Asii a v Africe. Do Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu byla přivezena až někdy v 17. století. Svá hnízda staví na chráněných místech, přičemž jsou jednotlivé plástve (plásty) umístěny vedle sebe. Má nejvyšší hospodářské využití.

Trochu z historie včelaření

Již ve velmi dávných dobách zjistil člověk, že včela mu může poskytnout chutnou součást své potravy - med. Nejstarší vyobrazení máme z doby paleolitické asi před 15 000 lety. Jde o kresbu z Pavoučí jeskyně (Cauveas de la Arana) nacházející se u vesnice Bicorp ve Španělsku. V Rekhmirově hrobce byla objevena kresba z roku 1450 př. n. l. znázorňující dvě postavy při odebírání medu z hliněných úlů - používají přitom kouř. Egypťané vyráběli úly v podobě hliněných válců, s jakými se můžeme dosud setkat na území dnešního Alžíru či Řecka. Ve Slezsku u obce Cszarnowasy byla v roce 1901 v korytě řeky Odry nalezena velmi zachovalá brť (historický úl), jejíž stáří se odhaduje na 1. stol. př. n. l. Brť byla cca 5m nad kořeny dubového kmenu, byla od něj odřezána a je uložena v Dzierzonově muzeu v Kluczborku. Nález dokladuje rozvinuté brtnictví v tomto období na území obývaném Slovany.Včelaření domácí neboli zahradní prováděli tzv. včelníci a chovali včelstva většinou ve špalcích či klátech, méně pak v košnicích (ty byly totiž doménou zejména germánských obyvatelů).

Kroužek

Počátek včelařského kroužku na domově začíná v létě roku 2010. O včelaření projevily zájem tři děti ve věku 14 až 19 let. Cílem kroužku je přiblížit dětem život jednoho z nejužitečnějších tvorů na zemi - včely medonosné. Vysvětlit jim a naučit je vše o jejich chovu, jejich prospěchu pro zdraví člověka, o včelích produktech a o velkém významu včel pro naši přírodu. Dalším z důvodů je vlastní zásobování domova včelími produkty. V současné době chováme tři včelstva v zateplených, kočovných úlech z rámkovou mírou 39 x 24 cm přímo na zahradě zařízení. Včelaříme v nadmořské výšce 680 m. A další včelstva máme 37 km od Sedloňova, kde pořádáme letní včelařské tábory. Všichni jsme členy  ZO ČSV v České Skalici http://zocsv-ceskaskalice.webnode.cz/ .  Naše organizace nám aktivně pomáhá v našich začátcích. Velmi nám také pomáhá výrobní podnik Ještěd s.r.o Liberec http://www.vpjested.cz

 

                                        

Kontakt

Vedoucí včelařského kroužku

 

 J. Lokvenc, telefon  775 311 264
Odborný poradce přítel Stanislav Hurdálek a ZO ČSV Česká Skalice

Včelařský kroužek

/album/vcelarsky-krouzek/a6-5-2011-030-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a30-4-2011-095-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a10-3-2011-002-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a25-5-2011-008-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a25-5-2011-010-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a25-5-2011-013-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a5-9-2011-009-jpg1/ /album/vcelarsky-krouzek/a5-9-2011-029-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a18-7-23-7-2011-048-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/a18-7-23-7-2011-059-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/zaklady-20-jpg/ /album/vcelarsky-krouzek/zaklady-23-jpg/