Turisticko - heraldický kroužek, nabízející
dětem poznání krásných míst, hradů a zámků. Učíme se číst v mapách,
orientovat se v cizím prostředí, ale také například jak získat informace o
daném místu. Vyhledáváme si v jízdním řádu spojení.