Hudební kroužek

Hudbou proti nudě

 

V měsíci červnu jsme ukončili realizaci projektu s názvem „Hudbou proti nudě“. Na naše zařízení během školního roku každý týden dojížděla lektorka hudby, která naše děti učila zpěvu a hře na hudební nástroje, včetně pohybových her. Děti zpívaly lidové písně, koledy i současnou tvorbu. Lektorka s dětmi nacvičila program, se kterým vystoupily na několika akcích, zúčastnily se také pěvecké soutěže „Nejmilejší koncert“ pořádané pro dětské domovy. Pro motivaci děti shlédly koncert a měly možnost prohlédnout si kostelní varhany.

Projekt byl pro děti velkým přínosem, neboť v horské vesničce se špatnou dopravní obslužností jakou Sedloňov je, je nabídka mimoškolní zájmové činnosti nulová. Projekt tak přinesl našim dětem nové možnosti smysluplného trávení volného času.