Vlastní hodnocení

Klima zařízení

 • vychovatelé děti s porozuměním vyslechnou, když potřebují poradit nebo pomoci s něčím osobním
 • vychovatelé dodávají dětem sebedůvěru
 • vytváření pozitivních vztahů na DD a ŠJ Sedloňov považují pedagogové za stejně důležité jako výsledky vzdělávání
 • vychovatelé a vedení DD a ŠJ Sedloňov se zajímají o názory, přání a pocity dětí
 • zařízení se zajímá o názory dětí na to, jak by jeho práce mohla být zlepšena
 • děti mohou spolurozhodovat o vzhledu a zařízení svých pokojů
 • vychovatelé se zajímají, jak se děti k sobě navzájem chovají
 • děti mohou svobodně a veřejně vyjadřovat svůj názor na všechno, co se v zařízení děje
 • děti jsou spokojeny s prostředím zařízení
 • děti věří, že kdyby v zařízení ohlásily, že jim někdo ubližuje, pomohlo by to
 • děti se v zařízení vzájemně neponižují a nevyhrožují si - a pokud ano, tak jen v omezené míře
 • děti si v zařízení fyzicky neubližují
 • děti se v zařízení necítí osaměle
 • děti se nevysmívají druhému, když něco neví nebo něčemu nerozumí
 • děti jsou na své zařízení přiměřeně hrdé
 • při práci v zařízení se dodržují pravidla, která děti pomáhaly vymyslet
 • v zařízení najdou žáci místo, kde se mohou v klidu učit, když potřebují
 • vychovatelé si umějí poradit se špatným chování některých dětí
 • DD a ŠJ Sedloňov řeší násilí a šikanu už v zárodku
 • vychovatelé i vedení DD a ŠJ Sedloňov se zajímají o názory rodičů na zařízení
 • rodiče jsou dostatečně informováni o cílech zařízení, o metodách výchovy, o výsledcích vzdělávání, o hodnocení prospěchu a chování dětí (v mezích zákona)
 • vychovatelé nedávají dětem proti jejich přesvědčení najevo, že některé věci (činnosti) se pro ně z důvodu jejich pohlaví nehodí

 Plán výchovné práce

 • Je rámcovým metodickým materiálem pro vychovatele DD a ŠJ, Sedloňov 153.
 • Vychovatelům slouží k poskytnutí a vytyčení základních výchovně-vzdělávacích standardů.
 • Jsou povinni se jím řídit a do svých výchovných týdenních plánů s předstihem zapracovávat.