O nás

Motto:

"Žije-li dítě v bezpečí, hledá lásku.
Žije-li v lásce, hledá přátelství a potom bude schopno obojí
přijímat a dávat."

 

V našem domově mají svoji rodinu dětí ve věku od 3 do 26 let. Děti jsou rozděleny do 5 rodinek, v nichž se vychovatelé "tety a strejdové" snaží dětem nahradit rodiče a vytvořit rodinné zázemí. Děti si zde plní nejen své školní povinnosti, ale jsou vedeny k samostatnosti v životě, pomáhají si navzájem a dělí se o své radosti a strasti. Provoz DD je celoroční a nepřetržitý.
Vybudovat opravdové zázemí rozhodně není lehká věc a je třeba vynaložit velkého úsilí a pedagogického umu. Vzhledem k umístění domova všechny děti dojíždějí do škol mimo obec. Ve školách se vedle vzdělávání zúčastňují různých zájmových činností.
Obec Sedloňov, vedle krásné přírody a klidného prostředí, moc možností k využití volného času nenabízí, a tak díky sponzorům a nadacím se děti mohou věnovat zájmovým kroužkům. Velkému zájmu se těší kroužky rybářský, vodácký, fotografický, počítačový, cyklistický, včelařský a heraldika i lyžování. Na domově je také k dispozici keramická dílna. Děti jezdí na různé tábory, výlety a kulturní akce, neboť platí: "Kdo si hraje - nezlobí".