There is no gain without hard work III. a neb jak si kdo ustele, tak si lehne.

20.01.2018 19:00

Seznamujeme Vás se základními principy, úkoly a cíly již třetího ročníku celoročního projektu činností s dětmi v Dětském domově Sedloňov jejímž garantem a donátorem vždy spolehlivě byla "DSA Prague association"
   
                                                                                       Mgr. František Veverka, řed.


There is no gain without hard work  III. a neb jak si kdo ustele, tak si lehne.

Projekt  "Bez práce nejsou koláče III a neb jak si kdo ustele, tak si lehne" plynule programově navazuje a dále rozvíjí  stejnojmenný podpořený projekt  z roku 2017,  který přinesl dětem spoustu radosti , významu a poznání.  Nalezl v dětech pevný zájem o rozkvět vlasti, přírodu ale i lidi samotné. Má ambice udržet projekt aktivní, živý a pokračovat v něm již třetím rokem. Bez pomoci DSA by to bylo velmi obtížné ne-li zcela nemožné.

Nový ročník si dává za cíl realizovat 3x letní  5-10 denní tábory zručnosti, s cílem pokračovat v ochraně, krmení a rozmnožování ryb  ve vlastní vodní nádrži, výsadbě rostlinstva, péčí o trojí včelstvo v majetku domova, pomáhat stárnoucím včelařům a zvelebit další zapomenuté pietní místo v ČR a udržet krásu a funkčnost již stávajících  v péči dětského domova,  přitom zůstat dítětem, které si hraje, poznává  a pracuje na sobě.

Hlavní myšlenka projektu směřuje k srdcím dětí, vážit si darů přírody, pomoci lidí (DSA) v jejich nelehké situaci, získat povědomí o odkazu našich předků a vzdát jim úctu, ukázat, že minoritní skupina dětí z dětského domova přináší majoritní, společenské skupině prospěšnost a užitečnost.

Chce být nositelem myšlenky,  že malé i velké děti z dětského domova  za pomoci" DSA Prague" umí  udělat věci  neobvyklé ale v zásadě významné a potřebné. Být hrdým nositelem myšlenky "Kde Domov Můj"                          There is no gain without hard work III

                "As one makes one's bed so one must lie on it"

The presented
project is a sequel to the previous successful project (There is no gain
without hard work from 2007) and is built on the experience from the previous years.
The new project seeks to follow the proven concept of the previous project also
supported by your donation as it provided the children living in our orphanage
with so much joy and happy memories. In the course of the previous project the
children also had a chance to learn so much and became more interested in the
nature surrounding us, the heritage of our country and people living in it. Our
ambition for the new project in the next year is to keep the project going and
follow up on the success from the previous years. However, this would not be
possible without your (DSA) support.

In the next
year we are planning to organise three summer camps, lasting 5-10 days  and primarily aiming to promote the skills of
our children so they would be able to properly care of the fish in our pond
(incl. protection, feeding and reproduction), bees in our hive and plant
flowers. The children would be also helping the elderly in our community and
tend to unmaintained religious and other places of
interest in the Czech republic (such as trimming bushes in the vicinity of
these places and keeping them beautiful for all of us to admire and visit).

The main goal
of the project is for our children to realize and value the gifts nature
provide us with, help of other people (DSA) and to better understand our
heritage and respect our ancestors. Moreover, we seek to present our children
as valuable members of the community and to prove that all the children (older
and small as well) from our orphanage could make a big difference with the help
of "DSA Prague" even by doing small but nonetheless important and necessary
things.


Zpět