Projekt ,, Postav se na vlastní nohy "pořádaný Spolu dětem o.p.s

30.10.2015 17:16

Jedná se o tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy. Děti se pomocí zážitků učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak v nich jednat. S mladými lidmi se v projektu pracuje interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností. Nedílnou součástí projektu je zapojení účastníků do pracovního procesu formou krátkodobých brigád. Skupina dětí z našeho domova byla vybrána do tohoto projektu.

Zpět