Projekt ,, Postav se na vlastní nohy "

26.05.2015 21:16

Jedná se o tréninky dospělosti pro děti, které se chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy. Děti pomocí zážitků se učí rozpoznávat různé situace a chápat jak v nich jednat. S mladými lidmi se v projektu pracuje interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností. Nedílnou součástí projektu je zapojení účastníků do pracovního procesu formou krátkodobých brigád. Skupina dětí z našeho domova byla vybrána do tohoto projektu.

Zpět