Podpora Nadačního fondu Albert

08.01.2016 20:50

S koncem roku jsme úspěšně ukončili projekt "Já to zvládnu" za finanční podpory Nadačního fondu Albert.  Projekt byl zaměřen na individuální podporu jednotlivých vybraných dětí, s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a zájmy. Díky finanční podpoře mohli dva hoši absolvovat kurz řidičského oprávnění, dvěma dívkám mohl být pořízen notebook ke studijním účelům. Jednomu hochovi bylo z finančních prostředků hrazeno doučování před maturitní zkouškou a dalším čtyřem dětem školné v dramatickém a výtvarném oboru v základní umělecké škole. Dále jsme ještě pořídili potřebné vybavení k rozšíření terapeutické a odborné pomoci biofeedbacku pro děti s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou.

Zpět