Poděkování

18.05.2016 15:35

Naše poděkování patří   " Diplomatic  Spouses ' Association  Praha", (www: dsaprague.org.) neziskové charitativní organizaci diplomatických sborů v ČR  za podporu při realizaci projektu "Bez práce nejsou koláče".  

Díky tomuto projektu se domov zavázal pomoci přírodě kolem nás - na domově rozšíříme vlastní včelstvo,  děti se budou podílet na úklidu vodních toků a při letním pobytu dětí mimo Sedloňov  vyhledáme a zvelebíme  zapomenuté pietní místo kdekoliv v ČR. 


Zpět