Poděkování

18.05.2017 23:46

Ateliér Donát z Poděbrad uspořádal  8.5. módní přehlídku jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 17 141,- Kč věnoval na podporu činnosti a vzdělávání dětí žijících v ústavní výchově.  V programu přehlídky , před zcela vyprodaným sálem,vystoupil i  pěvecký sbor dětí z dětského domova. Srdečně děkujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí všem dobrým lidem. Zvláštní poděkování a úcta  patří vážené paní Iloně Donátové.
 
                                                                                             František Veverka, ředitel

Zpět