PF 2017

18.12.2016 09:35

Čas vánoční a blížící se závěr roku v lidech probouzí vzájemnou lásku, toleranci, porozumění, štědrost a lidskou solidaritu.
Vám, kterým jsme po celý rok nebyly a nejsme lhostejné, děkujeme upřímně za vše, čím a jak na nás myslíte. Přejeme Vám zdraví, osobní i pracovní pohodu,  rodinné štěstí a v roce 2017 naplnění všech přání a předsevzetí.

Jsme tady......děti z DD a ŠJ v Sedloňově


Zpět