Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a výsledku výběrového řízení

02.03.2015 14:06

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153

517 91 Deštné v Orlických horách

tel. i fax: 494 660 327, tel.: 494 660 379

www.ddsedlonov.cz, e-mail: ddsedlonov@centrum.cz

IČO: 70835144

 

                                                                                                         

                                                                                                                        

č.j.: SM/14/353                                                    V Sedloňově dne 2. března 2015

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a výsledku výběrového řízení

Zadavatel Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153 oznamuje, že vítězem výběrového řízení veřejné zakázky

„Oprava fasády na budově Dětský domov a školní jídelnu, Sedloňov 153“ č. SM/14/353 na doporučení výběrové komise

 

se stala firma:

STAVOS Dobruška s.r.o.

Opočenská 436

518 01 Dobruška

IČO: 49284169

Odůvodnění:   

Uchazeč ve výběrovém řízení splnil všechny zadávací podmínky a jeho nabídka byla podle hodnotících kritérií nejnižší a tím ekonomicky nejvýhodnější.

           

Proti tomuto rozhodnutí v „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a výsledku výběrového řízení“ lze podat odvolání v zákonné lhůtě.

Všem uchazečům děkujeme za účast ve výběrovém řízení a přejeme hodně podnikatelských úspěchů.

 

Další pořadí dle nabídkové ceny:

2. Pavel Hojný – stavební práce, Klášter nad Dědinou 4, 517 71  Klášter nad Dědinou

3. KERSON, spol. s r.o., Dobré 80, 517 93  Dobré

4. ASINTA s.r.o. stavební společnost, Na Pořičí 106, 518 01  Dobruška - odstoupila

 

 

 

                                                                                Mgr. František Veverka

                                                                                 zástupce zadavatele

                                                                                 veřejné zakázky DD a ŠJ Sedloňov

Zpět