Návštěva módní přehlídky Ateliéru Donát

27.04.2015 17:27

V neděli 26.4.2015 se děti zúčastnily módní přehlídky Ateliéru Donát v sále Lázeňské kolonády v Poděbradech. Děti se představily krátkým leč působivým pěveckým vystoupením. Výtěžek ze vstupného ve výši 41 tisíc korun Ateliér Donát věnoval dětskému domovu na rozvoj výchovy a vzdělání dětí a na podporu zájmové činnosti. Ústřední postavou celého dění i benefiční myšlenky byla paní Ilona Donátová, které tímto vyjadřujeme hlubokou úctu a poděkování.
Naše poděkování patří též všem účastníkům módní přehlídky, včetně moderátorů programu herečce paní Nadě Konvalinkové a Jiřímu Vondrovi, kteří se nemalou měrou zasloužili o celkový dojemný zážitek nedělního odpoledne a svým přijetím prokázali velikou míru lidskosti. 
 
Děkujeme. 

Ateliéru Donát přejeme hodně spokojených zákazníků.                     Mgr. František Veverka

Zpět