Návštěva čertů na domově

08.12.2017 07:12

Jako každý rok nás opět navštívili čerti společně s Mikulášem a andělem. Děkujeme nynějším i bývalým žákům že ZŠ Trivium plus Dobřany, kteří se zúčastnili této akce.

Zpět