NADACE ČEZ podpořila projekt "Pomoc biofeedbacku"

09.10.2015 22:08

Díky finanční podpoře byl na zařízení dětského domova pořízen přístroj EEG biofeedback. V organizaci zaměstnaný psycholog absolvoval odborný kurz EEG biofeedback zakončený absolutoriem k poskytování terapií. Své služby začal poskytovat dětem dětského domova, které vlivem nedostatečně uspokojených vývojových potřeb trpí poruchami učení, pozornosti, soustředění a chování, pro které je právě tato psychoterapeutická metoda indikována.

Co je vlastně Biofeedback?

Biofeedback jako aplikovaná psychofyziologie je neinvazivní (ne-chirurgická, ne-farmakologická) metoda, která trénuje psychické, neuropsychické a psychosomatické funkce (resp. jejich dysfunkce) na úrovni centrální nervové soustavy, včetně návaznosti CNS na další regulační i periferní systémy. Systém neutrální regulace představuje vlastní rozhraní duševní a tělesné sféry, je propojen se systémy endokrinním a imunitním a reguluje periferní systémy. Podstata metody spočívá v principu autoregulace mozkové aktivity, autostimulaci a nácvik žádoucí neuroregulace. 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpět