Besip

19.08.2018 09:45

Tak jako loni jsme se zúčastnili Besip hrátek -Bezpečnost silničního provozu ve Frýdlantu v Čechách. Děti si zkusily zastřílet z kuše,  obnovily si znalosti první pomoci a vzájemné spolupráce. Byly velmi šikovné a domů jsme přivezli pohár za čtvrté místo. 

Zpět