Tak a je to tady. Po půl roce, kdy jsme nechodili do školy, se přiblížilo 1. září, den opětovného začátku pravidelné školní docházky. Všichni jsme zvědaví, jak to bude probíhat, jestli se něco změnilo, jestli děti budou mít ve škole s kamarády na co navázat, a jestli jim v hlavách zůstal alespoň zlomek toho, co jsme v rámci domácí výuky probrali a procvičili. Půl roku je dlouhá doba. Pomalu chystáme tašky, penály se školními potřebami, sešity a obaly, přezůvky a tenisky na tělocvik. Děti nám během karantény a prázdnin povyrostly, tak nakupujeme oblečení do školy. Začínají obyčejné, všední starosti.

Prázdniny jsme prožili jako každý rok, zahájili jsme tábory a pokračovali střídavými pobyty dětí v rodinách a v zařízeních. Děti se účastnily námi pořádaných výjezdů (vodácký, rybářský a turistický), chodily na pěší výlety, sportovaly. Největší atrakcí však zůstal náš nový bazén na zahradě, pokud bylo jenom trochu přijatelné počasí, velmi si ho užily. 

U nás v domově se ledacos změnilo. Některé děti byly převedeny do jiných zařízení a přišly jiné, někteří kolegové se rozhodli nás opustit a na jejich místo nastoupili noví. Život jde dál, po několika málo prvních dnech zmatků jistě zajede do dávno vyježděných kolejí a jako vlak se rozjede obrovskou rychlostí s občasnými zastávkami o prázdninách. Zatím se nedá říci, že bychom se na ty zastávky my dospělí těšili.

Poděkování

Protože to vypadá, že
máme prozatím koronavirový poplach za sebou, rádi bychom upřímně poděkovali
všem ochotným lidem, kteří nám dobrovolně podali pomocnou ruku (a my jsme
přijali nejen tu ruku, ale je celé, a s velkým vděkem). Jsme si jisti, že
všichni budeme dlouho vzpomínat na jejich bezbřehou ochotu pomoci, vstřícný
přístup k dětem i k dospělým a hlavně za to, že pomohli
v situaci, kdy to bylo opravdu třeba. Neumíme si představit, jak bychom se
zdravým rozumem zvládli nepřetržitý provoz zařízení, okořeněný každodenní
výukou, péčí o předškoláky, zákazem samostatných vycházek a tudíž vlastně
sociální izolací (což zejména starší děti nesou velmi těžce a dávají nám to
najevo čím dál častěji), neustálou dezinfekcí všeho na co jen pomyslíte, a hlavně
rychle a se vzrůstající intenzitou se šířící ponorkovou nemocí.

Děkujeme
jim všem za bezbřehou trpělivost s námi, lehce otupělými a unavenými dospěláky.
Děkujeme, že svůj čas věnovali dětem.

Děkujeme, že svou
pomoc nabídli zcela dobrovolně.

Děkujeme, že tady byli a stále jsou s námi.

 

 

Jmenovitě:

Bc. Veronika Bímová, Dis

Markéta Lorencová

Radka Skočdopolová

Patrik Polák

Mgr. Soňa Novotná, Dis

Mgr. Lenka Sedláčková

Mgr. Světlana Grimová

 

Studenti:

Jan Rejchrt

Adéla Ješinová

Diana Peterová

 V logu našeho dětského domova v Sedloňově je lodička, která se dostala do neklidných vod ještě před propuknutím pandemie, takže únava a vyčerpání nás všech je nepopsatelná...Chtěla bych proto touto cestou přiblížit nesnadnou práci vychovatelů v dětském domově a poděkovat všem zaměstnancům za jejich obětavou práci, ke které přistupují s plným nasazením, někdy i na úkor vlastní rodiny. 

Většina z nás, kterým zůstala doma jejich ratolest, už ví, jak je náročné skloubit všechny ty povinnosti, ke kterým přibylo navíc domácí vzdělávání. Představte si rodinnou skupinku, ve které máte sedm až osm věkově odlišných dětí. Děti jsou nejenom z různých ročníků, ale i různých škol, z nichž každá má jiné požadavky a využívá jiný komunikační kanál. 

Z pravidelné školní přípravy víme, že mnohdy nestačí vyplnit zadané cvičení, jelikož často narazíte na mezery jako je např. nedostatečně osvojená malá násobilka. To Vás donutí zastavit se a vrátit o několik kapitol zpět k učivu, které musíte zopakovat, doučit se, abyste se pohnuli dál. Společně s procvičováním nakonec strávíte nad zdánlivě krátkým cvičením více času, než jste původně předpokládali.

...a v současné době matematikou učení zdaleka nekončí, jelikož následují další předměty. Proč se o tom zmiňuji? V dětském domově je většina dětí s různými specifickými poruchami učení a potřebují při plnění úkolů provádět jednotlivými kroky, aby došly k vytouženému cíli. Chybí jim základy, je velmi obtížné je motivovat a podpora, bez které se neobejdou, protože mají v případě pociťované nejistoty tendence k rezignaci, stojí vychovatele mnoho sil.  

Pokud můžu soudit, děti i pedagogičtí pracovníci zvládají situaci naprosto skvěle a přivykli režimu nad očekávání dobře, ačkoliv je to pro všechny neuvěřitelná výzva. Občas se zdá, že jde o nadlidský úkon, když se po dopoledním maratonu, kdy běhají od jednoho k druhému, protože si ani po zdlouhavém vysvětlování, opět a zase, děti nevědí rady, snaží promyslet u oběda strategický plán na odpoledne, aby se částečně rozvolnila tak jako tak hustá atmosféra z ponorky, která je po tak dlouhé době v izolaci na spadnutí. 

Ačkoliv se nám podařilo navázat spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, která z blízkého okolí Sedloňova zalarmovala studenty na pomoc, posílení personálu se poněkud zkomplikovalo strachem z ohrožení zdraví nejenom dospělých, ale zejména zdraví dětí.  Nechci zde rozvádět osobní problémy, se kterými se většina zaměstnanců a dobrovolníků

musí potýkat, protože pracují nebo vypomáhají v dětském domově. Jen bych všechny ráda ujistila, že ačkoliv se nám přes všechna opatření Covid-19 snažil nastěhovat do domova, prozatím se infekci nepodařilo do zařízení proniknout a věřte, že děláme všechno proto, aby se tak nestalo.

Jelikož máme v našem domově šikovné tety a myslí na nás i bývalé zaměstnankyně, ústenky pro děti i dospělé jsme si zajistili svépomocí. Za dezinfekční prostředky, které nám již začaly docházet, vděčíme zřizovateli, tzn. Královéhradeckému kraji. Kraj na dětské domovy nezapomíná...Přeposlal Metodické doporučení pro řešení aktuálních situací v dětských domovech zřízených Královéhradeckým krajem v souvislosti s nákazou a také zřídil záchytné místo, do kterého se převážejí děti z útěku nebo ty, co se vracejí z domu, aby se předešlo šíření nákazy v jednotlivých domovech. 

Veliké překvapení přichystala pro děti z dětských domovů náměstkyně pro oblast školství, kultury a sportu, do jejíž gesce spadají i dětské domovy paní Mgr. Martina Berdychová, která během velikonočních svátků předala dětem notebooky, které nám všem, zejména dětem, usnadní školní přípravu a zjednoduší komunikaci s učiteli. Děkujeme!  

Se svými blízkými děti udržují kontakty přes sociální sítě, protože víkendové pobyty a návštěvy nejsou povoleny. K dispozici mají služební telefon, kterým mohou kdykoliv volat a ty mladší se vrátily k písemné korespondenci, ve kterých rodinám přeposílají zprávy a obrázky o tom, jak tráví den. Možností moc není, ale díky kreativitě vychovatelů, rozlehlé zahradě a počasí, které prozatím přeje, si užíváme nevšední dny, na které budeme jednou, věřím, že ve zdraví, s úsměvem vzpomínat.


ředitelka DD a ŠJ  Mgr. Šárka Michalíková

Webhosting a redakční systém nám již několik let laskavě a bezplatně poskytuje:

Moc děkujeme.


 

 

 

Dětský domov a školní jídelna

Sedloňov 153
517 91 Deštné v Orlických horách

Tel.: 494 660 379
Fax: 494 660 327
IČ: 70835144
Bankovní spojení ČNB - č.ú. 1633571/0710

Aktuality

Počet návštěv: 

 Webhosting a redakční systém laskavě a bezplatně poskytl: